รู้จัก “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” ลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 80%

วันนี้ Aorest ขายพวงหรีด จะพาทุกคนมารู้จักกับ “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” เพื่อรักษากลุ่มผู้เจ็บป่วยอาการหนักมาก 1,000-2,000 ชุด มาให้ประเทศไทย และได้ขึ้นบัญชีกับอย. ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ภายหลังที่ทางการเยอรมนีใช้ยาตัวนี้รักษาผู้เจ็บป่วยโควิด-19 ที่ประเทศของตัวเอง พร้อมจัดแจงแบ่งให้โรงหมอขึ้นตรงต่อกรมการแพทย์ กรุงเทพฯ สถานที่เรียนหมอ และ โรงหมอขึ้นตรงต่อกรมควบคุมโรค ตามสัดส่วนที่สมควร เพื่อจัดแจงใช้รักษาลักษณะของผู้เจ็บป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยอย่างมาก

โมโนโคลนอลแอนติบอดี คืออะไร
กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี Monoclonal Antibody ไม่ใช่ยา แต่เป็นแอนติบอดีที่สร้างขึ้นมาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ดีไซน์มาให้มีความจำเพาะต่อความอยากโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ใช้รักษาโควิด-19 ใช้วิธีการฉีดเข้าสู่ร่างกาย มีอีกทั้งแบบผสมและไม่ผสม

โมโนโคลนอลแอนติบอดี ใช้ในไทยได้หรือเปล่า?
ตอนนี้อย. (อย.) อนุมัติการใช้ยาแอนติบอดีแบบผสมรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 แบบมีเงื่อนไขภายใต้เหตุการณ์เร่งด่วน เหมือนกันกับอีกหลายประเทศ

โมโนโคลนอลแอนติบอดีแบบผสม
ยาแอนติบอดีแบบผสม เป็นแอนติบอดีจำพวกโมโนโคลนอล 2 จำพวกหมายถึงแอนติบอดีที่สกัดจากหนูซึ่งถูกดัดแปลงกรรมพันธุ์ให้มีระบบระเบียบภูมิต้านทานอย่างมนุษย์ และแอนติบอดีที่สกัดจากคนที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ไวรัสอ่อนกำลังลง และยับยั้งการรับเชื้อในร่างกายผู้เจ็บป่วยลงได้

ความสามารถของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยพบว่า โมโนโคลนอลแอนติบอดีช่วยลดจำนวนเชื้อไวรัสในร่างกายของผู้เจ็บป่วย ลดช่วงเวลาการดูแลรักษาในโรงหมอ และลดการเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้จำเป็นต้องให้เร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในการป่วย

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญรุ่งเรือง ศูนย์โรคเกิดใหม่ด้านคลินิก โรงหมอจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ 80% โดยให้ยาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นๆจะช่วยทำให้กลุ่มผู้เจ็บป่วยที่ไม่มีอาการ หรือกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ไม่ให้อาการพัฒนาเป็นกลุ่มผู้เจ็บป่วยอาการหนัก ถือเป็นความรุ่งโรจน์ปัจจุบันในการรักษาในขณะนี้ แต่มีความจำกัดคือ ราคายาออกจะสูง ถ้าเกิดในอนาคตมีการนำเข้าก็จะมีคุณประโยชน์มาก เนื่องจากช่วยลดอัตราการเสียชีวิตเจริญ

ใครที่เหมาะสมกับการดูแลรักษาด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
โมโนโคลนอลแอนติบอดี เหมาะสมกับการใช้ในผู้เจ็บป่วยที่มีการเสี่ยงจะมีอาการรุนแรง ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน เป็นต้น

ข้อควรจะรู้ เกี่ยวกับการใช้ และความสามารถของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ตอนนี้ สำหรับโมโนโคลนอลแอนติบอดี ยังไม่มีผลการเรียนในมนุษย์ถึงการทำหน้าที่แทนติดเชื้อจากสายพันธุ์ต่างๆเช่น เบตา แอลฟา แกมมา และเดลตา และยังเป็นยาที่ควรจะมีการใช้ภายใต้ข้อแนะนำของหมอโดยเฉพาะ ไม่สมควรหาซื้อมารับประทานเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *